תנאים והתניותתנאים וקביעות של AeroBase Group

על ידי שימוש באתר ובשירותים שלנו, אתה מסכים לתנאים אלה. אנא קרא אותם בעיון.

המידע/מערך הנתונים הכלול באתר אינטרנט זה של AeroBase Group, Inc. (www.aerobasegroup.com) ("האתר") סופק על ידי הסוכנות הלוגיסטית הביטחונית ("DLA") כשירות ללקוחותיה/הציבור שלה על בסיס "כמות שהוא, לפי זמינות" למטרות מידע בלבד.

AeroBase Group, Inc. הרחיבה את הנתונים שפורסמו לציבור של סוכנות הלוגיסטיקה הביטחונית (DLA) עם תמחור היסטורי, היסטוריית מיקור רכש בעבר, דיאגרמות, מידע על תקצוב ונתונים טכניים לכלי חיפוש מספרי מלאי / מק"ט לאומי בחינם.

קבוצת AeroBase אינה נושאת באחריות לשגיאות או להשמטות כלשהן בחומרים אלה. קבוצת AeroBase אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במסמך זה. קבוצת AeroBase אינה טוענת לקניין הרוחני של המתכנן, היצרן, יצרן הציוד המקורי או המפיץ.

קבוצת AeroBase אינה מעניקה ואינה מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לאתר האינטרנט, כולל, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. קבוצת AeroBase אינה מעניקה ואינה מתנערת במפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לנכונות, דיוק, שלמות, עיתוי ואמינות של הטקסט, הגרפיקה, הקישורים לאתרים אחרים ולכל פריט אחר שהגישה אליו מתבצעת מאתר אינטרנט זה או מהאינטרנט או באמצעותו, או שהשירותים יהיו ללא הפרעה, ללא שגיאות או ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. בשום מקרה קבוצת AeroBase, החברות המסונפות אליה, או כל אחד מהשותפים, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים או הנציגים שלהם, בהתאמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי בגין אובדן הכנסות, אובדן רווחים או בכל דרך אחרת, הנובעים או קשורים לאתר אינטרנט זה, לחומרים הכלולים בו או לאינטרנט באופן כללי.

מידע/מערך נתונים באתר זה עשוי להיות מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, ואין לשכפל, לפרסם מחדש, להפיץ, להעביר, להציג, לשדר או לנצל אותו בכל דרך אחרת ללא אישור מפורש מראש ובכתב של DLA, קבוצת AeroBase או בעל המידע המקורי. אתה רשאי להוריד חומר (עותק אחד בכל עמוד) מאתר זה לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד, מבלי לשנות או להסיר כל סימן מסחרי, זכויות יוצרים או הודעה אחרת מחומר זה. השם וסמלי הלוגו של קבוצת AeroBase, וכל הסימנים המסחריים הקשורים (כולל מספרי חלקים של DLA או NSN), שמות מסחריים וקניין רוחני אחר הם רכושה של DLA, או של בעל המידע המקורי, ולא ניתן להשתמש בהם ללא אישור מפורש מראש ובכתב.

שימוש באתר שלנו:עליך

לעקוב אחר כל התנאים וההתניות הזמינים לך באתר.

אל תשתמשו לרעה באתר שלנו. לדוגמה, אל תפריע לאתר שלנו ואל תנסה לגשת אליו באמצעות שיטה שאינה הממשק וההוראות שאנו מספקים. אתה רשאי להשתמש באתר שלנו רק כפי שמתיר החוק, כולל חוקים ותקנות רלוונטיים לבקרת ייצוא וייצוא מחדש. אנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את המידע שלנו אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו או אם אנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת.

השימוש באתר שלנו אינו מעניק לך בעלות על זכויות קניין רוחני כלשהן או על התוכן שאתה ניגש אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהאתר שלנו אלא אם קיבלת רשות מבעליו או אם מותר אחרת על פי חוק. תנאים אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש בכל מיתוג או לוגו המשמש באתר האינטרנט שלנו. אין להסיר, לטשטש או לשנות הודעות משפטיות המוצגות באתר האינטרנט שלנו או יחד איתו.

אתר האינטרנט שלנו מציג תוכן שאינו של קבוצת AeroBase. תוכן זה הוא באחריותה הבלעדית של הישות שהופכת אותו לזמין. אנו עשויים לבדוק תוכן כדי לקבוע אם הוא בלתי חוקי או מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שאנו סבורים באופן סביר שמפר את המדיניות שלנו או את החוק. אבל זה לא בהכרח אומר שאנחנו בודקים תוכן, אז בבקשה אל תניחו שכן.

בקשר לשימוש שלך באתר שלנו, אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהליות ומידע אחר. אתה יכול לבטל את הסכמתך לחלק מהודעות אלה.

כרטיסי אשראי ממשלתיים:
אנו מקבלים כרטיסי אשראי ממשלתיים, ולא יחול מס על הצו.
תמחור ותשלום:
אם התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, AeroBase Group, Inc. רשאית לחייב את כרטיס האשראי המוצג עבור הפריטים שצוינו, וכל דמי משלוח נוספים ליעד הסופי.
תנאי חומר:
חדש במפעל (FN), חומר חדש (NE), עודף חדש שאינו בשימוש (NS), שיפוץ (OH), שמיש (SV), ניתן לתיקון (RP) וחומר שהוסר / משומש (AR) ילווה בתעודת תאימות של AeroBase Group, Inc. וכל מסמך/מעקב אחר במידת הצורך.
ביטול הזמנה / מדיניות RMA:
כל הזמנה שבוצעה והתקבלה על ידי AeroBase Group, Inc. ניתנת להחזרה רק בהסכמה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת AeroBase בתוך (7) ימים מקבלת הסחורה. (כל ההחזרות שלא אושרו יידחו). הפריטים שאתה מחזיר חייבים להיות בתיבה המקורית, יחד עם כל הניירת המקורית. כל ההחזרות כפופות לעמלת מלאי מחדש של 25%. אם פריט הוזמן במיוחד, שופץ או טופל עבורך, ההחזרה כפופה לייצור או לחנויות המוכנים לקבל את החומר בחזרה. אם הייצור או החנות גובים עלות חידוש מלאי או טיפול, סכום זה ינוכה מהאשראי שלך מעל עמלת המלאי מחדש של 25% שלנו.
DELIVERY:
כל הזמנה שתבוצע לאחר השעה 14:00 EST (בפריטי מלאי), לא תישלח עד יום העסקים הבא. מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה. הפריטים כפופים למכירה מוקדמת ו- FOB הוא מלבורן, פלורידה.
הגבלת אחריות:
בכל הנסיבות, החבות המרבית של קבוצת AeroBase מוגבלת למחיר הרכישה של הפריטים שנמכרו. קבוצת AeroBase לא תישא בחבות, בשום פנים ואופן, בגין תביעה או תביעה בחוזה, עוולה, שיפוי או תרומה, או תביעות אחרות הקשורות למוצרים שהיא מוכרת החורגות ממגבלת אחריות זו. AeroBase Group, Inc. לא תהיה אחראית לתביעות צד שלישי בגין נזק נגד הלקוח, או בגין תקלה, עיכובים, הפרעה או שירות, אובדן עסקים, אובדן או נזק לנזקים לדוגמה, בין אם AeroBase Group, Inc. נודע לה על האפשרות לתביעות או נזקים כאלה ובין אם לאו.
EXPORT:
כל חלק(ים) שצוטטו או נמכרו על ידי AeroBase Group, Inc. ונמכרו מחדש (לצד שלישי) אינם ניתנים למכירה למדינה, חברה, ישות או אנשים שהוטל עליהם אמברגו בארה"ב. בהתאם ל- ECCN, סחורות אלה עשויות לדרוש רישיון יצוא או חריגה. הסחה בניגוד לחוק האמריקאי אסורה. אלא אם כן צוין אחרת, מכירה, הזמנה או הצעת מחיר זו עשויות לכלול פריטי רשימת תחמושת (MLI) או פריטי רשימה מבוקרים מסחריים (CCLI). נכס MLI/CCLI נשלט על ידי ממשלת ארה"ב ובמקרים רבים לא ניתן להעביר (לייצא, למכור או לתת) למדינה זרה, אזרח / אזרח שאינו אמריקאי או תושב ארה"ב שאינו קבוע ללא אישור ייצוא תקף של המדינה/משרד המסחר. באחריותו של (הרוכש) לקבוע מה עשויות להיות הדרישות הרלוונטיות, להשיג את כל האישורים, הרישיונות או האישורים הדרושים והם כפופים הן לבדיקה והן לקבלה על ידי AeroBase Group, Inc. . . השימוש, הדיספוזיציה, הייצוא והייצוא מחדש של הנכס המכוסה או כלול במכירה, בהזמנה או בהצעת מחיר זו כפוף להוראות החוק המוזכרות בטופס DLA של אישור שימוש קצה 1822, דצמבר 2001, כולל, אך לא רק, חוק בקרת יצוא נשק (22 USC 2751 et seq.); חוק מינהל היצוא משנת 1979 (50 USC App. 2401 et seq.) כפי שנכלל בצו נשיאותי 12924; תקנות הסחר הבינלאומי בנשק (22 CFR 120 et seq.); תקנות מינהל היצוא (15 CFR 730 et seq.); תקנות בקרת נכסים זרים (31 CFR 500 et seq.) וחוק הריגול (18 USC 793 et seq.)

למידע נוסף בנוגע לחוקים, לתקנות ולמדיניות החלים, צרו קשר: משרד המסחר של ארה"ב - לשכת התעשייה והביטחון טלפון: 202-482-4811 http://www.bis.doc.gov - הלשכה לעניינים פוליטיים-צבאיים של מחלקת המדינה של ארה"ב. מנהלת בקרת הסחר הביטחוני טלפון: 202-663-1282 http://www.pmddtc.state.gov משרד האוצר האמריקאי של משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים טלפון: 202-622-2480 http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
השווה עכשיו»
צלול | התחבא