ציוד ואספקה וטרינרית רפואת שיניים

קטגוריה - FSG 65

מספק ציוד מכשירים דנטליים

תרופות וביולוגים

תרופות לשימוש וטרינרי וביולוגים

ביגוד בית חולים וכירורגי ופריטים נלווים למטרות מיוחדות

מספק ציוד כלים ריהוט לבית חולים

ציוד וציוד וציוד וטרינרי לדימות דנטלי: רפואי

ערכות בדיקה וערכות ריאגנטים בחומרי אבחון חוץ גופיים

אספקת ציוד, מכשירים רפואיים וכירורגיים

קוסמטיקה רפואית וטואלטיקה

ציוד אספקה מכשור עיניים

ערכות תלבושות ערכות רפואיות שדה מתחדשות

חומרי חבישה כירורגיים

השווה עכשיו»
צלול | התחבא