מכשירים וציוד מעבדה

קטגוריה - FSG 66

מנגנוני טייס אוטומטיים ורכיבי ג'יירו מוטסים

מכשירי אנליזה כימיים

כלים משולבים ושונים

כלי מיפוי מדידות שרטוט

מכשירי מדידה ובדיקה של תכונות חשמליות ואלקטרוניות

מכשירי מנוע

תאים סביבתיים וציוד נלווה

מכשירי טיסה

מכשירים גיאופיזיים

מכשירים ומכשירים לגילוי סיכונים

ציוד וציוד מעבדה

מכשירים מכניים למדידת תנועה רמת נוזל נוזל וזרימת גז

מכשירים ומכשירים מטאורולוגיים

מכשירי ניווט

רכיבים ואביזרים ציוד בדיקה מכשירים אופטיים

בדיקה ובדיקה של תכונות פיזיות

מכשירי מדידת לחות ובקרת לחץ טמפרטורה

מאזניים ומאזנים

מכשירי מדידת זמן

השווה עכשיו»
צלול | התחבא