רכיבי ציוד חשמלי ואלקטרוני

חנות רכיבי NSNs - FSG 59, FSC 5910 | דף 1 of 2618
() מסנן הסתעפות: נציץ קבל קבוע דיאלקטרי

חיפוש חלקים

מספר מלאי לאומי ומספרי חלקים מסחריים

mica dielectric fixed capacitors, ceramic dielectr fixed capacitors, glass dielectric fixed capacitors, paper dielectric fixed capacitors, air dielectri variable capacitors, electrolytic fixed capacitors ועוד

מספר מלאי לאומי ומספרי חלקים מסחריים
תיאור
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-8481
 • חלקים: 
 • DM15E331J
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9057
 • חלקים: 
 • 522C9
 • , 9144275
 • , GA10967L6
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9058
 • חלקים: 
 • 522C4
 • , 9144276
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9065
 • חלקים: 
 • 0808516W5V0 102M
 • , 808516W5V0-102M
 • , 831067
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9066
 • חלקים: 
 • CY30C822F
 • , MILC11272-4
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9071
 • חלקים: 
 • 8134351
 • , PG1R1P1
 • , TWU1P1E4P
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9073
 • חלקים: 
 • 563388-36
 • , DM15F361J
 • , TDM15F361J
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9120
 • חלקים: 
 • 600E20SP
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9125
 • חלקים: 
 • 132D805X9030U4
 • , PP8C30A1
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9135
 • חלקים: 
 • CP54B6EF254V1
 • , MILC25-4
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9136
 • חלקים: 
 • 690308-2
 • , 962-9046-000
 • , CP53B2EF504K1
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9189
 • חלקים: 
 • 0160-0062
 • , 16-126
 • , 184P153930
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9191
 • חלקים: 
 • 825-206-11
 • , KTL23P206Q
 • , KTX23P206Q
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9204
 • חלקים: 
 • 238662
 • , MCR6568
 • , MPG1MV6S5-5
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9208
 • חלקים: 
 • 118P10594S2
 • , 626942-425
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9229
 • חלקים: 
 • C40502
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9238
 • חלקים: 
 • 30D156G025BB2
 • , 30D156G025BB4
 • , 30D156G025BB9
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9253
 • חלקים: 
 • DM19E152J
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9278
 • חלקים: 
 • 199-1003-103
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9292
 • חלקים: 
 • SBZA102W
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9312
 • חלקים: 
 • 4112500-712
 • , CP09A1KC394K3
 • , MILC25
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9313
 • חלקים: 
 • CP09A1KG274K3
 • , MILC25
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9350
 • חלקים: 
 • 184-7030-000
 • , 29F446G21
 • , CL24BG100UP3
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9481
 • חלקים: 
 • 9144198
 • , GA10884
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9544
 • חלקים: 
 • 10598833-3
 • , P123ZN01-200
 • , P123ZNP01-200V
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9545
 • חלקים: 
 • HC7007
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9555
 • חלקים: 
 • 29F1502G2
 • , TH60-10C3I
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9594
 • חלקים: 
 • 1JC4825H0-6REVY
 • , EPG1XS1
 • , HF627B103-20
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9600
 • חלקים: 
 • 829-7
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9653
 • חלקים: 
 • CP11A3EC224K
 • , MILC25
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9657
 • חלקים: 
 • 522C13
 • , 9150276
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9696
 • חלקים: 
 • 150D106X9020B0
 • , 478020-51
 • , 9173512
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9697
 • חלקים: 
 • 150D104X9020A0
 • , 9173510
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9698
 • חלקים: 
 • 9191544-1
 • , BLS1A202MX5S
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9699
 • חלקים: 
 • 10043598-3
 • , 2499-016T3D0-471M
 • , BSS1A471MN4700
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9700
 • חלקים: 
 • 10043598-2
 • , BSS1A331MN4700
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9701
 • חלקים: 
 • 10043598-1
 • , BSS1A101MN1400
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-755-9748
 • חלקים: 
 • DM15F111J
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-756-4428
 • חלקים: 
 • 218-0049-001
 • , 235-7404P12
 • , 30D405F150CC2
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-756-5183
 • חלקים: 
 • 11014231
 • , 121P47401R5T8
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-756-6432
 • חלקים: 
 • 281-0638-00
 • , 281-0638-000
 • , 301-000-Z5D0-241J
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-756-8747
 • חלקים: 
 • 2M2757
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-757-1599
 • חלקים: 
 • NCS15-030G5
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-757-2133
 • חלקים: 
 • 109D476X0050F2
 • , 2215117
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי
מספר מלאי לאומי:
NSN 5910-00-757-2445
 • חלקים: 
 • 226B032H01
שם:
נציץ קבל קבוע דיאלקטרי

צוטט לאחרונה

04/20/24
השווה עכשיו»
צלול | התחבא