ציוד חשמל וחלוקה חוט חשמלי

חנות ציוד NSNs - FSG 61, FSC 6145 | דף 1 of 801
() מסנן הסתעפות: כבל תדר רדיו

חיפוש חלקים

מספר מלאי לאומי ומספרי חלקים מסחריים

radio frequency cables, electrical wires, telephone cables, electrical special purpose cables, electrical power cables ועוד

מספר מלאי לאומי ומספרי חלקים מסחריים
תיאור
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-543-9322
 • חלקים: 
 • M17/97-RG210
 • , MIL-C-17
 • , RG210U
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-544-1253
 • חלקים: 
 • MILW76
 • , MWC20-1U6
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-545-7076
 • חלקים: 
 • 250-4021
 • , 250-4021-0000
 • , 469906
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-545-7148
 • חלקים: 
 • SMB183218
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-545-7209
 • חלקים: 
 • 273-1369P1
 • , BUD42030UBR0WN
 • , M16878/3BRN1
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-545-7211
 • חלקים: 
 • 273-1369P2
 • , BUD42030URED
 • , M16878/3BR(420X30)2 MOD P/N
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-545-7215
 • חלקים: 
 • 273-1369P5
 • , BUD42030UGREEN
 • , M16878/3BR(420X30)5
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-546-6226
 • חלקים: 
 • 7649167
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-547-0920
 • חלקים: 
 • SCC63337
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0549
 • חלקים: 
 • C0-02MGF2-14-040
 • , C0-02MGF2-14-043
 • , CO-02MGF(2/14)0400
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0710
 • חלקים: 
 • 421-382
 • , 8134424
 • , MILC17
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0719
 • חלקים: 
 • MILC17
 • , RG117AU
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0720
 • חלקים: 
 • M17/52-RG119
 • , MIL-C-17
 • , PP-4670
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0721
 • חלקים: 
 • MILC17-87
 • , RG226U
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0723
 • חלקים: 
 • JANC17
 • , RG27U
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0875
 • חלקים: 
 • LWC22-7SJ59
 • , MILW76
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0881
 • חלקים: 
 • CO-05HGF(5/18)0495
 • , M343205HGF5/180495
 • , MILC3432
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0897
 • חלקים: 
 • 8520041
 • , B0170715
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0902
 • חלקים: 
 • 8176438
 • , M76MWPC227G5
 • , MILW76
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0925
 • חלקים: 
 • 9501
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0939
 • חלקים: 
 • 2200
 • , 25-300000
 • , 8401
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0940
 • חלקים: 
 • MILC10392
 • , WM111U
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0942
 • חלקים: 
 • D9438-3-1
 • , WR1188
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0946
 • חלקים: 
 • 439-1906-00
 • , 439-1906-000
 • , MIL-W-16878/2
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0969
 • חלקים: 
 • 100-020-13-9
 • , 1132016G285
 • , 12207-9
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0973
 • חלקים: 
 • MIL-W-76
 • , MW-C18/16/J92
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0985
 • חלקים: 
 • MILW3318
 • , WS24U
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-0989
 • חלקים: 
 • MIL-W-76
 • , MW-C24/7/B01
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1023
 • חלקים: 
 • C76TYPEWL6-19-12C9
 • , JANC76TYPEWL6-19-12C9
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1030
 • חלקים: 
 • 8524WHITE-GRAY
 • , M76MWPC227A98
 • , MIL-W-76
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1031
 • חלקים: 
 • MIL-W-76
 • , MW-C22(7)U913
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1043
 • חלקים: 
 • C3162TYPE1CLASS1GRADEA
 • , MIL-C-3162
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1044
 • חלקים: 
 • 10-56916
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1050
 • חלקים: 
 • 8530BLK
 • , MIL-W-76
 • , MW-C22(1)U0
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1054
 • חלקים: 
 • LW-C20(7)J2
 • , LWP-C20(7)B2
 • , M76LWPC207B2
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1071
 • חלקים: 
 • MILC5756B
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1075
 • חלקים: 
 • AS5756/4
 • , M5756/4-004
 • , MIL-C-5756
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1076
 • חלקים: 
 • M5756/4-005
 • , MIL-C-5756
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1079
 • חלקים: 
 • M5756/4-035
 • , MIL-C-5756-4
 • , MILC5756B
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1080
 • חלקים: 
 • 13498-2
 • , M5756/4-036
 • , MIL-C-5756
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1102
 • חלקים: 
 • MILW76
 • , MWC12-19JSJ6
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1103
 • חלקים: 
 • HWC10-37J5J0
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1106
 • חלקים: 
 • M5756/4-032
 • , MILC5756B
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1115
 • חלקים: 
 • MIL-W-76
 • , MW-C16(19)JS0
שם:
כבל תדר רדיו
מספר מלאי לאומי:
NSN 6145-00-548-1118
 • חלקים: 
 • CO-10HGF(10/18)0730
 • , MIL-C-3432
שם:
כבל תדר רדיו

צוטט לאחרונה

04/20/24
השווה עכשיו»
צלול | התחבא